معنی کلمه یزید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یزید. [ ی َ ] (اِخ ) مهلبی . رجوع به یزید (ابن محمدبن مهلب ...) شود.