معنی کلمه داکس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داکس . [ ک ِ ] (ع اِ) فالی که از عطسه و جانور و مانند آن گیرند. و آن لغتی است در کادس . (منتهی الارب ).