معنی کلمه لای پالای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لای پالای . (اِ مرکب ) پارچه ٔ صافی که از آن شراب صافی کنند. (غیاث ).