معنی کلمه خالد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خالد. [ ل ِ ] (اِخ ) ابن یزید سمان . وی از پدر یا برادرش روایت میکند و حاتم از او روایت دارد ولی شخص مجهولی است . (از لسان المیزان ج 2 ص 389).