معنی کلمه لای گردو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لای گردو. [ گ ِ ] (اِخ ) دیهی سیزده فرسنگ میان جنوب و مشرق نی ریز. (فارسنامه ٔ ناصری ). دهی از دهستان کوهستان بخش داراب ، شهرستان فسا. واقعدر 84 هزارگزی خاور داراب . معتدل . دارای 799 تن سکنه شیعه . آب آن از چشمه . محصول آنجا بادام و انجیر و مویز و گردو و گل سرخ . شغل اهالی باغداری و قالی بافی و راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).