معنی کلمه صبحانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صبحانه . [ ص ُ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) ناشتایی . زیرقلیانی . ناهارشکن . صفراشکن . ناشتاشکن . لقمةالصباح . چاشنی بامداد. لُهنة. آنچه صبح خورند چون چای و شیر و کره و نان و قهوه و مانند آنها.

(ص نسبی ) متعلق به صبح . منسوب به صبح .