معنی کلمه یاراق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاراق . (مغولی ،اِ) یراق . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به یراق شود.