معنی کلمه غارثور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غارثور. [ رِ ث َ ] (اِخ ) جایی در کوه ثور که در مکه واقع است و رسول اکرم صلی اﷲ علیه و آله هنگامی که دشمنان قصد کشتن آن حضرت داشتند بدان پناه برد. رجوع به صاحب الغار و کلمه ٔ غار (ذیل : صاحب الغار) شود.