معنی کلمه دائی چی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دائی چی . (اِخ ) دهی است از دهستان کاغذ بخش دورود شهرستان بروجرد. واقع در 25هزارگزی شمال باختر دورود. کنار راه مالرو همیانه به چنار خاتون . جلگه . معتدل و دارای 128 تن سکنه ، شیعه لری و فارسی زبان . آب آن از رودخانه و قنات ،محصول آنجا غلات . شغل اهالی آنجا زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).