معنی کلمه ابوعمران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعمران . [ اَ ع ِ ] (اِخ ) فلسطینی . او از یعلی بن شداد و مجاهد و از او معاویةبن شداد روایت کند.