معنی کلمه والظ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والظ. [ وَظظ ] (اِ رمز) رمز است «والظاهر» را. (یادداشت مرحوم دهخدا).