معنی کلمه ابوعمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعمر. [ اَ ع ُم َ ] (اِخ ) عاصم بن عمر العمری . از روات حدیث است .