معنی کلمه ابوعمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعمر. [ اَ ع ُ م َ ] (اِخ ) سالم بن محرزبن ابی هریره . از تابعین است . صبیح بن صهیب از او روایت کند.