معنی کلمه مزئر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مزئر. [ م ُ ءِ ] (ع ص ) شیر غران . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). زائر. زئر. (منتهی الارب ).