معنی کلمه ضباب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضباب . [ ض ِ ] (ع اِ) ج ِ ضَب ّ و ضبة. (منتهی الارب ). رجوع به ضب ّ و ضبة شود.