معنی کلمه ابوعمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعمر. [ اَ ع ُ م َ ] (اِخ ) حفص بن عمرالخطابی البغدادی . او از معاویةبن سلام روایت کند.