معنی کلمه حامد اسود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حامد اسود. [ م ِ دِ اَس ْ وَ ] (اِخ ) در تذکرةالاولیاء (ج 2 ص 150) روایتی از او بنقل از ابراهیم خواص آمده است .