معنی کلمه تواؤص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تواؤص . [ ت َءُ ] (ع مص ) فراهم آمدن و انبوهی کردن بر آب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).