معنی کلمه رامش سرای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رامش سرای . [ م ِ س َ ] (نف مرکب ) مخفف رامش سراینده . سازنده . نوازنده . سراینده ٔ رامش . سراینده ٔ نغمه و نوا. مطرب : پرستندگان ایستاده بپای ابا بربط و چنگ و رامش سرای . فردوسی .