معنی کلمه توانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
توانه . [ ت َ ن َ ] (اِخ ) نام مبارزی است تورانی که توابه نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به توابه شود.