معنی کلمه دیونوسوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیونوسوس . (اِخ ) دیونوسیوس . روفس را کتابی بوده است بنام کتاب علة دیونوس . ابن الندیم میگوید و هوالقیح . (یادداشت مؤلف ): ثم سار [ افلاطون ] الی سیفیلد فجرت له قصةمع دیونوسیوس المتطبب . (عیون الانباء ج 1 ص 50 س 20).