معنی کلمه عمرو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عمرو. [ ع َم ْرْ ] (اِخ ) ابن ازدبن غوث . از کهلان ، از قحطانیة. جدی است جاهلی . و برخی فرزندان او در عمان و برخی در حجاز ساکن گشتند. (از اعلام زرکلی از جمهرةالانساب ص 354، و نهایةالارب ص 302، و السبائک ص 60).