معنی کلمه پایرن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پایرن . [ ی ِ ] (اِخ ) به آلمانی پترلین ِگن . ناحیه ای به سویس وُد دارای 5000 تن سکنه و از آن توتون و شیر سطبر حاثر و شکلات خیزد.