معنی کلمه طارمات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طارمات . [ رَ ] (ع اِ) طارمة. رجوع به طارمة شود.