معنی کلمه بلتاة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بلتاة. [ ب َ ] (ع مص ) بریدن . (از منتهی الارب ) (آنندراج ). قطعه قطعه کردن . (از ذیل اقرب الموارد).