معنی کلمه عمران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عمران . [ ع ِ ] (اِخ ) ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف ، مکنی به ابوطالب . وی عم پیغمبر (ص ) و پدر حضرت علی (ع )است . لذا حضرت امیرالمؤمنین را «علی عمرانی » نیز خوانند. و برخی نام ابوطالب را «عبدمناف » گفته اند، ولی اولی مشهورتر است . رجوع به ابوطالب (ابن عبدالمطلب بن ...) و منتهی الارب و آنندراج و غیاث اللغات شود.