معنی کلمه ژان اول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) یا ژان البرت . پادشاه لهستان (1459-1501 م .).