معنی کلمه تهیض در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تهیض . [ ت َ هََ ی ْ ی ُ ] (ع مص ) شکسته شدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). شکسته شدن استخوان بعد از شکسته بندی . (از اقرب الموارد).