معنی کلمه کاستیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاستیل . (اِخ ) کاستییا . قَشتالَه . (اعلام المنجد). رجوع به قشتاله شود.