معنی کلمه فحفاح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فحفاح . [ ف َ ] (اِخ ) نام جویی است در بهشت . (منتهی الارب ) (معجم البلدان ).