معنی کلمه دیهوک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیهوک . (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش طبس شهرستان فردوس است که در جنوب دهستان اصفهک سر راه اتومبیل رو طبس واقع است . این دهستان از 14 آبادی تشکیل شده است و جمعیت آن حدود 3915 نفر و قراءمهم آن عبارت است از نای بند که 731 و اسفندیار که 503 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).