معنی کلمه داغو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داغو. (اِخ ) نام جزیره ای در دریای بالتیک . (قاموس الاعلام ترکی ).