معنی کلمه یزید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یزید. [ ی َ ] (اِخ ) ابن حنباء. رجوع به یزیدبن عمروبن ربیعه ... شود.