معنی کلمه طحح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طحح . [ طُ ح ُ ] (ع ص ، اِ) خراشیده .

آنچه بدان خراشند. (منتهی الارب ) (آنندراج ).