معنی کلمه تهکید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تهکید. [ ت َ ] (ع مص ) سخت گرفتن غریم را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).