معنی کلمه مرمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرمر. [ م َ م َ ] (ع اِ) نوعی از چادرهای زنان . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

قسمی از پارچه ٔ سفید اعلا. (ناظم الاطباء). ململ . رجوع به ململ شود.

انار بسیارآب بی پیه .

نازک و نرم و لرزان از هرچیزی . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).