معنی کلمه لاورستان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاورستان . [ وَ رِ ] (اِخ ) نام دیهی است به مسافت کمی به مغرب بیرم در فارس . (فارسنامه ٔ ناصری ). دهی از دهستان بیرم ، بخش گاوبندی ، شهرستان لار. واقع در 86 هزارگزی شمال خاوری گاوبندی و هفت هزارگزی راه فرعی لار به اشکنان . جلگه ، گرمسیر و مالاریائی . دارای 167 تن سکنه . آب آن از چاه و باران . محصول آن غلات و خرما و لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن فرعی است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).