معنی کلمه کاسبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاسبی . [ س ِ ] (حامص ) عمل کاسب . کسب . پیشه وری . تجارت . - کاسبی کردن ؛ تجارت و کسب کردن .