معنی کلمه والا فلا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
والا فلا. [ وَ اِل ْ لا ف َ ] (ع شبه جمله ) و اگرنه ، نه . و اگرنه ، پس نه . (یادداشت مؤلف ).