معنی کلمه دیمرت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیمرت . [ دِ / دَ م َ ] (اِخ ) از نواحی اصفهان . (از معجم البلدان ). و رجوع به ترجمه ٔ محاسن اصفهان ص 35 شود.