معنی کلمه ابوعثمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعثمان . [ اَ ع ُ ] (اِخ ) عبیداﷲ صاحب الالقاب . از روات حدیث است و محمدبن المثنی از او روایت کند.