معنی کلمه ناالتفاتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناالتفاتی . [ اِ ت ِ ] (حامص مرکب ) غفلت و بی خبری .

بی پروائی . (ناظم الاطباء). التفات نکردن . بی اعتنائی . بی توجهی . و در تداول ، کم لطفی . بی التفاتی .