معنی کلمه ظرب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرب . [ ظُ رُب ب ] (ع ص ) کوتاه بالای درشت و پرگوشت .