معنی کلمه ابوعثمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوعثمان . [ اَ ع ُ ] (اِخ ) صابونی نیشابوری . وفات وی به سال 449 هَ . ق . بوده است . او راست کتاب اربعین .