معنی کلمه ذوالاراک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوالاراک . [ ذُل ْ اَ ] (اِخ ) رجوع به ذوالأراکه شود.