معنی کلمه دیلمشاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیلمشاه . [ دَ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آلان برآغوش بخش آلان برآغوش شهرستان سراب . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).