معنی کلمه مرقشیث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرقشیث . [ م َ ق َ ] (اِ) مرقشیثا. مرقشیشا. سنگ روشنائی . رجوع به مرقشیشا شود.