معنی کلمه مرقاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرقاب . [ م ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دهدز شهرستان اهواز، واقع در 24هزارگزی شمال باختری دهدز. آب آن از چشمه و محصول آن گندم و جو و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).