معنی کلمه عمانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عمانی . [ ع َم ْ ما ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش گلوبندی شهرستان لار. دارای 332 تن سکنه . آب آن از چاه و باران تأمین میشود. محصول آن غلات و خرما است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7).