معنی کلمه دیلاوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دیلاوس . [ ] (اِخ ) یکی از حکما که در صنعت کیمیا بحث کرده و بعمل اکسیر تام دست یافته است . (الفهرست ابن الندیم ).